Terrakotta Armee in Xian, Shaanxi
Pandaaufzuchtzentrum in Chengdu, Sichuan
Sanxingdui Museum in Guanghan, Sichuan
Yangtse Kreuzfahrt
Lijiang Fluss, Yangshuo, Guangxi